کروم ۱۰ افزونه برای سال جدید اضافه می کند

۱. Better Search Better-Search01 اغلب ما در طول روز شاید چندین بار به دنبال یک کلمه یا عبارت در گوگل جستجو می‌کنیم. حال اگر افزونه‌‌ای وجود داشته باشد تا به روند جستجوی ما کمک کند، قطعا در وقت ما نیز صرفه جویی خواهد شد. افزونه Better Search در زمینه جستجو، می‌تواند بدون اینکه تب جدیدی […]

پیام گوگل به کاربران فایر فاکس:دیگر نمی خواهید موتور جستجوی گوگل را انتخاب کنید؟

بنیاد فایرفاکس مدتی می شود که در مسیر سقوط قرار گرفته و در حال تلاش است تا از این مسیر خارج شود. فایرفاکس بدون شک نقش مهمی در درآمد زایی موتور های جستجو را دارد. بنابراین شرکت های مختلف همیشه در تلاش هستند تا بتوانند قراردادی را با این شرکت مبنی بر قرار گرفتن به […]