به وسیله ی نصب اسکیمر از حساب بانکی شما دزدی می شود

با توجه به مجهز شدن بیشتر دستگاهای خود پرداز به آنتی اسکیمر ، هتوز برخی از دستگاههای کارتخوان فروشگاهی(POS) به بی آنتی اسکیمر مجهز نشده اند و خود شهروندان باید دقت نمایند تا در دام مجرمان سایربی گرفتار نشوند. در ادامه ی مطلب با اف یک همراه باشید.  امروزه بیشتر مبادلات مالی شهروندان از طریق […]