ورود به سایت

فراموشی رمز
نام‌نویسی
icon

چگونه زبان فارسی را به ویندوز ۱۰ اضافه کنیم؟

چگونه زبان فارسی را به ویندوز ۱۰ اضافه کنیم؟

اف۱ به شما پاسخ میدهد. در قسمت toolbars، را انتخاب میکنیم.  حال در قسمت search windows کلمه ی region & language را تایپ میکنیم.

طبق راهنمای تصویری، region & language setting را انتخاب میکنیم. پنجره ی زیر برایمان باز میشود.

طبق راهنمای تصویری، Add a Language را انتخاب میکنیم. پنجره زیر برایمان باز میشود.

طبق راهنمای تصویری، کلمه ی فارسی را انتخاب میکنیم. پنجره ی زیر برایمان باز میشود.

 

طبق راهنمای تصویری، زبان فارسی به ویندوز ۱۰ اضافه شد.

 

                                                                                                                                                      نوشته شده توسط : پگاه زارع