ورود به سایت

فراموشی رمز
نام‌نویسی
icon

UAC چیست و نقش UAC در ویندوز

UAC چیست و نقش UAC در ویندوز

این کلمه مخفف User Account control میباشد و کمک می کند تا تغییرات غیر مجازی نسبت به کامپیوتر شما صورت نپذیرد.

UAC یک ویژگی امنیتی می‌باشد. وقتی که یک عملیات و یا یک اقدام، نیاز به سطح دسترسی بیشتری به سیستمتان را دارد به شما اطلاع می‌دهد.

با اف۱ همراه باشید.

User Account control

User Account control

اجرای برنامه ها بدون نیاز به غیر فعالسازی UAC

  • روی برنامه ی مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه Run as administrator را انتخاب میکنیم.
  • زیر صفحه مجموعه ای از دکمه ها نمایان میشود. باز هم گزینه Run as administrator را انتخاب میکنیم.
  • اکنون پنجره ای از سمت UAC باز میشود. Yes انتخاب کنید.

حال برنامه ی شما اجرا میشود.

 

غیر فعال کردن UAC توسط دستورات Command Prompt

ابتدا در سرچ ویندوزتان به آدرس زیر بروید. سپس عبارت زیر را کپی و پیست کنید:

C:\Windows\System32\cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f

فعال کردن UAC توسط دستورات Command Prompt

ابتدا در سرچ ویندوزتان به آدرس زیر بروید. سپس عبارت زیر را کپی و پیست کنید:

C:\Windows\System32\cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 1 /f

محل قرار گیری UAC در ویندوز:

اگر میخواهید بدانید UAC در کدام محل قرار گرفته به آدرس زیر بروید تا این ابزار را مستقیماً RUN کنید.

C:\Windows\system32\User Account Control Settings.exe

 

                                                                                                                                نوشته شده توسط: پگاه زارع